МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

Метою діяльності Спілки є реалізація та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, технологічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів суб’єктів господарювання та громадян України.

Переглянути...


Події


Звернення до народних депутатів України

 

Народним депутатам України

 

         Надзвичайна ситуація державного рівня обумовлена поширенням на території України респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV, окреслила перед національною системою державного управління вагомі виклики. Значні зусилля органів державної влади щодо регулювання економіки країни важливі й необхідні, однак, поза увагою залишаються загостренні проблеми державного регулювання у сфері цивільного захисту. Резонансні пожежі із масовою загибеллю людей, великомасштабні пожежі у екосистемах, надзвичайні ситуації пов’язані із повенями призводять до значних соціальних, екологічних й економічних втрат та, як наслідок, набувають значного медійного резонансу через негативну оцінку дій влади з боку суспільства.

Ситуація, що склалася в Україні із запобіганням виникненню та реагуванням на надзвичайні ситуації, вказує на недосконалість державного механізму цивільного захисту, побудованого на принципах цивільної оборони пострадянського часу із використанням організаційно-штатної структури органів та підрозділів державної пожежної охорони. Існуюча організація діяльності не відповідає жодній системі забезпечення безпеки населення і територій розвинутих країн та не дає можливості розпочати інтеграцію держави до європейських систем організації цивільного захисту й цивільної оборони, зокрема, впровадити основи Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Відповідно до аналітичних даних соціологічного опитування, проведеного серед спеціалістів сфери цивільного захисту країни, понад 90% респондентів вважають національну систему цивільного захисту малоефективною та такою, що потребує значного реформування (https://www.iacpu.org.ua/), а за даними Міжнародної асоціації пожежно-рятувальних служб (CTIF) стан пожежної безпеки в Україні можна визначити як катастрофічний. Україна має одні з найнижчих показників у світі щодо захисту населення від пожеж – середня кількість загиблих на 100 тис. населення складає 5,7 проти 1,9 в світі.

Вище вказане у значній мірі обумовлене пасивністю державного регулятора у сфері цивільного захисту – Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Реформування цивільного захисту з боку ДСНС України носить формальний характер та обмежується виключно компетенцією зазначеного центрального органу виконавчої влади, що не призводить до можливості отримання позитивних результатів. Директиви ЄС у сфері цивільного захисту, Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру залишаються не реалізованими протягом багатьох років, а міжнародні стандарти у сфері суспільної безпеки населення імплементуються зусиллями громадських організацій. Системна робота щодо наукового аналізу для формування державної політики у сфері цивільного захисту, обґрунтування заходів державного й технічного регулювання, стандартизації й оцінки відповідності, вивчення та освоєння новітніх технологій, розробки тактик реагування, впровадження сучасних технічних засобів цивільного захисту, а також вогнегасних та вогнезахисних речовин фактично не здійснюється. Більш того, за ініціативи регулятора в Україні ліквідовані науково-дослідні інститути пожежної безпеки та цивільного захисту.

Відсутність виважених державницьких рішень, спрямованих на зниження рівня ризиків у сфері цивільного захисту, призводить до неможливості здійснення дієвого моніторингу і забезпечення адекватних заходів запобігання та реагування сил цивільного захисту на існуючі загрози. Повноваження ДСНС України щодо безпосереднього керівництва Єдиною державною системою цивільного захисту у більшій своїй частині не реалізуються. Рішення виконавчої влади щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації носять ситуативний характер, а практична не здатність системи цивільного захисту попереджати й адекватно реагувати на надзвичайні ситуації та пожежі так і не дали привід визнати наявність проблем. За справедливим вшануванням героїчних дій рятувальників нівелюється безвідповідальність їх вищого керівництва. Не зважаючи на окремі позитивні тенденції щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України, в цілому, національна система цивільного захисту України не відповідає безпековим вимогам сьогодення та, нажаль, носить ознаки поступової деградації, про що свідчить ціла низка небезпечних подій та резонансних пожеж останніх років.

Усвідомлюючи стан справ, Асоціація наполягає на необхідності зміни інституційних основ розвитку цивільного захисту Україні через законодавче врегулювання положень Кодексу цивільного захисту України, а також розроблення і прийняття Закону України «Про пожежну безпеку», що дозволить здійснити заходи реформування цивільного захисту України з метою його адаптації до досвіду провідних країн світу і Механізму цивільного захисту Європейського Союзу; систематизувати державну політику у сфері цивільного захисту та цивільної оборони країни; удосконалити керівні, управлінські функції та координацію дій державної системи на рівні Кабінету Міністрів України; запровадити загальнодержавний моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій; вийти на новий рівень забезпечення пожежної безпеки у державі.

Питання життєзабезпечення в надзвичайних ситуаціях потребують термінового вирішення, першими заходами яких може бути утворення Консультативної ради з питань цивільного захисту та звіт керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо формування та реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у Верховній Раді України.

 

 

Президент Асоціації                                                                Олександр БОРИС

 

Download
Звернення Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж (REEFMC)
Звернення Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж (REEFMC) щодо надзвичайної ситуації з лісовими пожежами в Україні та рекомендації щодо дій лісової охорони із забезпечення опередження та гасіння лісових пожеж у період надзвичайної пожежної небезпеки 2020 року
Звернення Центру моніторингу пожеж щодо
Adobe Acrobat Document 293.7 KB

Асоціація взяла участь у панельній дискусії щодо проблемних питань побудови системи цивільного захисту адміністративно-територіальних органів базового рівня.Участь в роботі міжнародного консультативного семінару та обміну досвідом впровадження Директиви ЄС "SEVESO III"

Олександр Борис, президент громадської спілки «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», взяв участь в роботі міжнародного консультативного семінару та обміну досвідом впровадження Директиви ЄС "SEVESO III"

Переглянути...

Меморандум про співробітництво з Асоціацією "Укрелектрокабель"


Обговорення впровадження інституту аудиту пожежної небезпеки як альтернативи інспекціям держорганів

Олександр Борис, президент громадської спілки «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», презентував ініціативу запровадження аудиту пожежної небезпеки та управління ризиками.

Переглянути...

Концептуальні пропозиції реалізації «Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру»


МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З УКРНДІЦЗ

На запит Асоціації Укрелектрокабель Українськоий науково-дослідний інститут цивільного захисту надав інформацію про пожежі в 2017 році з виділенням частки їх причин від неякісної кабельної продукції

Переглянути...


ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ підтримала прийняття Закону України "Про аудит пожежної небезпеки"

Переглянути...