Обговорення впровадження інституту аудиту пожежної небезпеки як альтернативи інспекціям держорганів

 

   Президент громадської спілки «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» Олександр Борис, у будинку Федерації роботодавців України, презентував ініціативу запровадження аудиту пожежної небезпеки та управління ризиками.

   Представники Верховної Ради, Ради підприємців при Кабміні, профільних асоціацій, фахівці з питань пожежної безпеки підприємств обговорили перспективи запровадження аудиту пожежної небезпеки та управління ризиками як альтернативи традиційній моделі державного нагляду (контролю) у сфері небезпеки.

   На початку дискусії Наталя Гостєва, директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності ФРУ, висловила думку, що існуюча в державі система нагляду контролю не довела своєї ефективності. Адже дається взнаки те, що система держконтролю досі має ознаки старої адміністративно-командної системи, головна мета якої - покарати, а не сприяти суб’єкту господарювання. Наразі в державі поступово впроваджується ризик-орієнтовний підхід та робиться наголос на сервісній складовій в діяльності органів держнагляду. В сфері пожежної небезпеки ситуація поки що не міняється. І це незважаючи на те, що, за словами Вадима Ніжника, начальника НДЦ Українського НДІ цивільного захисту, ризик-орієнтовний підхід у системі пожежної небезпеки впроваджено у більшості країн.

   Олександр Борис підкреслив, що у нас повноцінно оцінка ризиків використовується лише під час аналізу радіаційної та хімічної небезпеки (АЕС, об’єкти підвищеної небезпеки). Альтернативна ж ініціатива полягає у створенні системи незалежної (недержавної) оцінки пожежної небезпеки та управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов’язаних з пожежами. Це дозволить зменшити державний вплив на суб'єктів господарювання, надасть їм можливість проведення незалежної оцінки пожежної небезпеки об'єктів господарювання, визначення рівня ризиків виникнення пожеж та управління ними. Приватним суб'єктам господарювання із середнім та незначним ступенем ризику провадження господарської діяльності пропонується набути право самостійно управляти ризиком пожежної небезпеки на своїх об'єктах на основі оцінки ризику. А суб'єктам господарювання високого ступеню ризику – замовляти послуги аудиту пожежної небезпеки для здійснення заходів з професійного управління у цій сфері на об'єктах господарювання як альтернативного заходу існуючій нормі щодо утворення служб пожежної безпеки. Нарешті ще один важливий аспект. Ініціатива забезпечить нормативне підґрунтя для зниження ризику пожежної небезпеки через сферу страхової діяльності. Адже отримання суб’єктами страхування об’єктивної інформації про рівень пожежної небезпеки свого об’єкта дозволить запровадити градацію страхових внесків в залежності від оцінки ризику. В такий спосіб суб’єкт господарювання буде зацікавлений в досягненні максимально можливого рівня пожежної безпеки. Експерти висловили низку зауважень. Головні з них полягають в донесенні до суб’єктів господарювання переваг цієї ініціативи та розробки дорожньої карти з її впровадження. 

   Після тривалої і часом гострої дискусії ідею про створення системи незалежної оцінки пожежної небезпеки та управління ризиками було підтримано. 

   Працювати є над чим.