Правління

Борис Олександр Павлович

 

Посада:

 

Президент Міжнародній асоціації цивільного захисту України.

 

Біографія:

 

Борис Олександр Павлович – кандидат технічних наук, полковник служби цивільного захисту. Освіта вища технічна і юридична. Сфера наукових інтересів: технічне регулювання у сфері цивільного захисту, пожежна безпека, пожежно-рятувальна техніка та спорядження, вогнезахист.

 

Розпочав професійну діяльність у 1987 році із строкової служби у гарнізоні пожежної охорони м. Москви на посадах рядового пожежного та командира відділення пожежного розрахунку. Після закінчення пожежно-професійного училища у 1992 року проходив службу на посаді начальника караулу пожежної частини Дарницького району м. Києва. Починаючи з 1996 року перебував на посадах державного пожежного нагляду і керівних посадах ГУ МНС в м. Києві: від заступника пожежної частини та начальника загону до керівника районного управління та головного державного інспектора м. Києва. У 2010 році працював у сфері протидії корупції МНС України, почав займатись науковою діяльністю. З 2013 року співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

Контактна інформація:

president@iacpu.org.ua

Лейченко Сергій Володимирович

 

Посада:


Віце-президент Міжнародній асоціації цивільного захисту України.

 

Біографія:

 

Здобув вищу технічну та економічну освіту. Керуючий партнер низки успішних міжнародних компаній. З 2004 року приділяє значну увагу сфері безпеки. Приймав безпосередню участь в розробленні концепції діяльності та формування основних завдань організації щодо забезпечення сталого розвитку системи цивільного захисту України та проектів із державного регулювання зазначеної сфери.

 

Контактна інформація:

president@iacpu.org.uaПетрова Викторія Михайлівна

Посада:
Член правлінняНаглядова рада

Проценко Ірина Володимирівна

Посада:
Член наглядової ради

Лєвшина Анастасія Юріївна

Посада:
Член наглядової ради

Петрова Викторія Михайлівна

Посада:
Член наглядової ради

Нікулін Сергій Олександрович

Посада:
Член наглядової ради


Секретаріат

Царенко Олексій Михайлович

 

Посада:
Виконавчий директор


Науково-консультативна група Міжнародної асоціації цивільного захисту України

БОРИС Олександр Павлович, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, кандидат технічних наук.

Освіта та наукова діяльність: вища технічна, юридична, педагогічна освіта. Кандидат технічних наук у сфері пожежної безпеки. Автор більше як шести десяти наукових праць і матеріалів, одинадцяти патентів і авторських свідоцтв. Здійснює дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Державне регулювання цивільного захисту України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації» за спеціальністю 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Президент ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», член наглядової ради ГС «Палата аудиторів пожежної безпеки України».

Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері цивільного захисту, технічне регулювання безпеки життєдіяльності, пожежна безпека, оцінка та управління пожежними ризиками.

НІКУЛІН Олександр Федорович, віце-президент Інноваційної Палати України, науковий керівник Наукового парку «Центр трансферу технологій цивільного захисту», головний науковий співробітник Інституту державного управління, доктор технічних наук.

Освіта та наукова діяльність: Освіта вища технічна, доктор технічних наук, академік Міжнародної академії комп’ютерних систем (м. Київ), академік Академії енергетики України (м. Київ). Кандидатська дисертація «Теоретичне та експериментальне обґрунтування процесу плоского прецензійного суперфінішування», Докторська дисертація «Методи побудови інформаційної технології перетворень машинобудівних середовищ на основі використання еволюційних принципів». Автор більше як двохсот наукових праць у тому числі десяти монографій та тридцяти патентів.

Наукові інтереси: інноваційна технологія знешкодження небезпечних біологічних відходів, технології продукування високоефективних сорбентів на основі терморозщепленного графіту для ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів, конструкторські розробки засобів цивільного захисту у тому числі вогнегасних речовин та засоби їх подавання, технології використання безпілотних літальних апаратів щодо оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях.

РАК Тарас Євгенович, проректор з науково-педагогічної роботи ПЗВО «ІТ СТЕП Університет», доктор технічних наук, доцент.

Освіта вища технічна. Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Тема дисертації: Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної пожежно-рятувальної служби. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації: Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій. Автор понад 150 наукових, навчальних та навчально-методичних публікацій. Член Європейської асоціації навчальних закладів, які працюють в галузі безпеки людини (European Fire Service Colleges' Association, EFSCA) з 2009 р. по 2017 р. Дійсний член наукового товариства «Безпека та рятівництво» (Варшава, Польща). Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій.

Сфера наукових інтересів: системи управління та підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій, оцінка та управління пожежними ризиками, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, системи підтримки прийняття рішень в навчальному процесі.

РУДИК Юрій Іванович, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент.

Освіта та наукова діяльність: вища технічна і юридична освіта. Автор більше 50 наукових праць і доповідей, двох патентів.

Сфера наукових інтересів: технічне регулювання безпеки життєдіяльності, організація техногенної та пожежної безпеки підприємств, стандартизація у сфері техногенної та пожежної безпеки, оцінка та управління пожежними ризиками, оцінка відповідності у сфері пожежної безпеки, нормування та технічна регламентація систем блискавкозахисту.

ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Роман Богданович

Доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент.

У 2012 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.02 пожежна безпека.

Підготував призерів Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Цивільний захист» (2017 та 2018 рік).

З 05 по 12 лютого 2017 року пройшов міжнародне стажування у Кінгстонському університеті (м. Лондон, Велика Британія) в рамках програми “British Council’s: Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні” (грант UKR15PG/17-15/0216).

У 2018 році під науковим керівництвом захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Пожежна безпека” (Федоровський В.В., диплом ДК №047939 від 05 липня 2018 року).

Є автором понад 60 наукових праць у вітчизняних і міжнародних рецензованих періодичних виданнях, з яких 2 публікації, які включені до наукометричної бази Scopus.

Є автором монографії «Вогнестійкість огороджувальних конструкцій будівель і споруд»(2019 рік) та навчального посібника «Техногенна безпека АЕС: частина 2»(2020 рік).

У 2020 році присвоєно вчене звання доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів (наказ МОН №627 від 14.05.2020 року).

НІЖНИК Вадим Васильович, начальник науково-дослідного центру протипожежного захисту Інституту державного управління наукових досліджень цивільного захисту, кандидат технічних наук.

Освіта та наукова діяльність: вища технічна, юридична. Кандидат технічних наук у сфері пожежної безпеки, старший науковий співробітник. Член науково-технічної ради з питань технічного регулювання Міністерства економіки України, член науко-технічної секції Міністерства регіонального розвитку України, член керівної ради національного органу стандартизації, секретар ГС Рада ТК України, Автор близько п’яти десяти наукових праць, патентів і авторських свідоцтв, співавтор більш ніж десяти Державних будівельних норм і понад 20 національних стандартів України. Здійснює дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з пожежної безпеки.

Сфера наукових інтересів: пожежна безпека, зокрема технічне регулювання у зазначеній сфері, оцінка пожежних ризиків об’єктів будівництва.