Загальні положення

 

   Громадська спілка "Міжнародна Асоціація цивільного захисту України" (далі за текстом – "Спілка") є добровільним громадським об'єднанням, яке здійснює свою діяльність з метою реалізації та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, технологічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів суб’єктів господарювання та громадян України.

 

Напрями діяльності

 Перспективні стратегічні напрями діяльності Спілки

 

Ініціативний ПРОЕКТ «Незалежний аудит пожежної небезпеки»

 

   Однією з основних особливостей ПРОЕКТУ є дерегуляція державного впливу на суб'єкти господарської діяльності та надання їм можливості проведення незалежної оцінки пожежної небезпеки об’єктів господарювання, визначення рівня ризиків техногенного характеру пов’язаних із пожежами та управління ними.

 

   Нормативне підґрунтя механізму зниження ризику пожежної небезпеки пропонується забезпечувати через сферу обов’язкового страхування діяльності: отримання суб’єктами страхування об’єктивної інформації про рівень пожежної небезпеки об’єкта страхування; запровадження градації страхових внесків в залежності від значень оцінки ризику пожежної небезпеки об'єктів господарювання; створення умов зацікавленості суб'єкта господарської діяльності в досягненні сталого рівня пожежної небезпеки.

 

   Очікуваним результатом є запровадження системи оцінки ризиків та управління ними, підвищення рівня безпеки громадян та об’єктів господарювання, зменшення державного фінансового навантаження на забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, мінімізація корупційних проявів з боку посадових осіб органів державної влади, обмеження втручання у господарську діяльність і тиск на об’єкти господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.

 Переглянути презентацію...

 

Ініціативний ПРОЕКТ «Реформа Державної системи Цивільного захисту України»

 

   Ситуація, що складається в Україні безсуперечно доводить неспроможність існуючої державної системи Цивільного захисту виконувати функції щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру. Відсутність державницьких рішень спрямованих на зниження рівня ризиків у сфері цивільного захисту призводить до неможливості забезпечення адекватного моніторингу, запобігання та реагування системи на існуючі загрози.

 

   ПРОЕКТ має на меті, спираючись на досвід провідних країн світу, законодавчо врегулювати систему Цивільного захисту України; систематизувати державну політику у сфері цивільного захисту та цивільної оборони; удосконалити керівні, управлінські функції та координацію дій державної системи на рівні Кабінету Міністрів України; запровадити загальнодержавний моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій, інформування і оповіщення населення та управління евакуацією; запровадити основи Механізму цивільного захисту ЄС.

 

   Очікувальним результатом є: забезпечення гарантованого рівня безпеки громадян і суспільства, захисту територій і навколишнього середовища, мінімізації соціально-економічних наслідків катастроф шляхом запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності населення та територій. Встановлення державного механізму моніторингу, оцінки та управління ризиками у сфері цивільного захисту, підвищення рівня реагування на природні та техногенні катастрофи у тому числі воєнного характеру шляхом формування нової національної системи Цивільного захисту України.